Home » เมียสวมสิทธิ์ by เนตรอัปสรา
เมียสวมสิทธิ์ เนตรอัปสรา

เมียสวมสิทธิ์

เนตรอัปสรา

Published 2014
ISBN :
Paperback
504 pages
Enter the sum

 About the Book 

ปีเตอร เจยลาสโคนี เจาพอคาเพชรผูยิงใหญของโลก แทบจะกลายรางเปนมังกรพนไฟ เพราะถูกลูบคมจากลูกหนีตัวแสบ อยากไดพีสาวมาทำเมีย แตอีกฝายกลับหัวหมอ ยัดเยียดนองสาวมาจดทะเบียนสมรสแทน แถมยัยสาวปากกลาอยางแมเมียสวมสิทธิ ยังมีประวัติฉาวโฉคาวคลุงไปทัวทังสวีเดน จนไดMoreปีเตอร์ เจย์ลาสโคนี เจ้าพ่อค้าเพชรผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แทบจะกลายร่างเป็นมังกรพ่นไฟ เพราะถูกลูบคมจากลูกหนี้ตัวแสบ อยากได้พี่สาวมาทำเมีย แต่อีกฝ่ายกลับหัวหมอ ยัดเยียดน้องสาวมาจดทะเบียนสมรสแทน แถมยัยสาวปากกล้าอย่างแม่เมียสวมสิทธิ์ ยังมีประวัติฉาวโฉ่คาวคลุ้งไปทั่วทั้งสวีเดน จนได้ฉายาว่า แม่สาวน้อยร้อยเตียง แล้วอย่างนี้จะให้เขาเอาทำเมียและแม่ของลูกได้อย่างไรไหว อย่างมากเธอก็เป็นได้แค่ทาสบำเรอบนเตียง! มีหน้าที่ดีดดิ้นและแอ่นหยัดให้เขาคลายเครียดเท่านั้น!วาเนสซ่า ปิเอโร่ สาวสวยเซ็กซี่ขยี้ใจ ลูกครึ่งไทย-สวีเดน ที่ผู้ชายทั้งโลกอยากจับขึ้นเตียง เธอไม่นึกเลยว่าชั่วชีวิตนี้จะต้องมาสวมบทแม่สาวยั่วสวาท กับสามีที่ได้มาจากการแต่งงานล้างหนี้ ทั้งที่อายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนี แต่เพราะอยากได้ทรัพย์สมบัติที่เป็นของตระกูลปิเอโร่คืน ทำให้เธอจำต้องเหยียบความอายให้จมดินมลายสิ้นไปกับปฐพี แล้วปฏิบัติการยั่วแบบไร้ขีดจำกัด เพื่อลากสามีจอมโอหังและมีวาจาเป็นอาวุธขึ้นเตียงทำลูก!